Jak věrnostní systém Ellity pomohl e-shopu likérky Rudolf Jelínek z Vizovic

Likérka Rudolf Jelínek, známá výrobce tradičních českých lihovin a likérů, se potýkala s výzvou, jak zlepšit svou zákaznickou loajalitu a prohloubit vztahy se svými zákazníky. V době rostoucí konkurence na trhu alkoholických nápojů a rozvoje e-commerce bylo pro Rudolfa Jelínka nezbytné najít inovativní řešení, které by posílilo jejich postavení na trhu a zvýšilo zákaznickou spokojenost. Pro tento účel se obrátili na společnost Shoptet, která jim doporučila věrnostní systém Ellity.

Výzvy

 • Konkurence na trhu: Rudolf Jelínek se potýkal s rostoucí konkurencí na trhu alkoholických nápojů. Bylo třeba najít způsob, jak si udržet svou pozici a zároveň oslovit nové zákazníky.
 • Nedostatek zákaznické loajality: Likérka Rudolf Jelínek měla problém s nedostatečnou zákaznickou loajalitou. Zákazníci si většinou kupovali jejich produkty jen jednou a poté se přesouvali k jiným značkám.
 • Omezené vztahy se zákazníky: Společnost si uvědomovala, že nemá dostatečné informace o svých zákaznících a nedokáže s nimi efektivně komunikovat. Chyběla jim možnost personalizace a cíleného oslovení.

Implementace věrnostního systému Ellity

 • Spolupráce s Shoptetem: Rudolf Jelínek se obrátil na společnost Shoptet, která jim nabídla věrnostní systém Ellity. Tento systém umožňoval e-shopu snadno vytvořit a spravovat věrnostní program.
 • Vytvoření věrnostního programu: Rudolf Jelínek vytvořil věrnostní program, který odměňuje zákazníky za jejich nákupy. Každý zákazník dostává body za každou utracenou korunu, které může později směnit za slevové kupony nebo exkluzivní dárky.
 • Měření a analýza dat: Věrnostní systém Ellity umožňuje Rudolfu Jelínkovi sledovat a analyzovat data o chování zákazníků. Společnost získává cenné informace o preferencích, nákupních vzorcích a zájmech svých zákazníků. Tyto informace poskytují základ pro personalizovanou komunikaci a nabídky.
 • Personalizovaná komunikace: S pomocí věrnostního systému mohl Rudolf Jelínek posílit své vztahy se zákazníky prostřednictvím personalizované komunikace. Díky získaným datům mohl posílat cílené nabídky, slevy a doporučení na základě individuálních preferencí a chování každého zákazníka.
 • Slevy a dárky: Věrnostní program nabízel zákazníkům možnost získávat slevy a exkluzivní dárky. Rudolf Jelínek mohl nastavit různé úrovně věrnosti, které zákazníci dosahovali na základě svých nákupů. Čím vyšší úroveň věrnosti měl zákazník, tím větší benefity a odměny mu byly poskytovány.
 • Výsledky a benefity
 • Zvýšená zákaznická loajalita: Díky věrnostnímu systému Ellity Rudolf Jelínek dosáhl zvýšení zákaznické loajality. Zákazníci byli motivováni k pravidelnému nákupu a vracejí se k značce kvůli výhodám a odměnám, které jim byly poskytovány.
 • Vyšší retence zákazníků: Věrnostní program pomohl Rudolfu Jelínkovi udržet stávající zákazníky. Díky personalizaci a výhodám se zákazníci cítili oceněni a připoutáni ke značce. To vedlo ke snížení ztrát zákazníků a vyšší retenci.
 • Zvýšený průměrný nákupní košík: Věrnostní systém měl pozitivní dopad na průměrný nákupní košík zákazníků Rudolfa Jelínka. Zákazníci byli motivováni nakupovat více, aby dosáhli vyšších úrovní věrnosti a získali větší odměny.
 • Lepší porozumění zákazníkům: Díky datům získaným věrnostním systémem měl Rudolf Jelínek lepší porozumění zákazníkům. Společnost mohla analyzovat jejich nákupní vzorce, preference a zájmy, což poskytlo cenné informace pro strategické rozhodování a marketingové kampaně. Tím se Rudolf Jelínek mohl lépe přizpůsobit potřebám zákazníků a nabízet jim relevantní produkty a služby.
 • Zvýšená konkurenceschopnost: Implementace věrnostního systému Ellity posílila konkurenceschopnost Rudolfa Jelínka na trhu alkoholických nápojů. Společnost se odlišovala svým inovativním přístupem a schopností poskytnout zákazníkům přidanou hodnotu prostřednictvím věrnostních programů a personalizované komunikace.
 • Rozšíření zákaznického spektra: Díky věrnostnímu systému Rudolf Jelínek oslovil nové zákazníky a rozšířil své zákaznické spektrum. Lidé byli lákáni na výhody a odměny nabízené věrnostním programem, což přilákalo i ty, kteří se předtím nebyli se značkou seznámeni.
 • Zlepšená komunikace se zákazníky: Věrnostní systém umožnil Rudolfovi Jelínkovi zlepšit komunikaci se svými zákazníky. Personalizované nabídky, slevy a doporučení přinášely větší míru relevance a zákazníci se cítili, že jsou opravdu slyšeni a oceněni. To vedlo ke zvýšení spokojenosti zákazníků a posílení jejich vztahu se značkou.
 • Závěr
 • Implementace věrnostního systému Ellity pro likérku Rudolf Jelínek z Vizovic přinesla významné benefity a překonala výzvy spojené s nedostatečnou zákaznickou loajalitou a rostoucí konkurencí na trhu alkoholických nápojů. Věrnostní program umožnil Rudolfu Jelínkovi posílit vztahy se zákazníky, zvýšit jejich spokojenost a udržet je jako věrné zákazníky. Personalizovaná komunikace, nabízené slevy a exkluzivní odměny přilákaly zákazníky a poskytovaly jim větší hodnotu za jejich nákupy.
 • Instalace doplňku věrnostního systému Ellity se zkušebním obdobím 30 dnů zdarma
 • Pokud jste majitelem e-shopu na Shoptetu a hledáte způsob, jak zvýšit zákaznickou loajalitu a posílit vztahy se svými zákazníky, máme pro vás nabídku, která by vám mohla pomoci. Nabízíme instalaci doplňku „Věrnostní systém Ellity se zkušebním obdobím 30 dnů zdarma„.
 • Tento věrnostní systém vám umožní snadno vytvořit a spravovat vlastní věrnostní program přizpůsobený potřebám vašeho e-shopu. Budete mít možnost odměňovat své zákazníky za jejich nákupy, nabízet personalizované slevy a exkluzivní dárky. Systém vám poskytne také možnost sledovat a analyzovat chování svých zákazníků a získat cenné informace pro strategické rozhodování a marketingové kampaně.
 • Toto zkušební období vám umožní vyzkoušet výhody věrnostního systému Ellity a přesvědčit se o jeho potenciálu pro zvýšení zákaznické loajality a růstu vašeho e-shopu. Po uplynutí zkušebního období budete mít možnost se rozhodnout, zda si přejete systém nadále využívat.
 • Nezmeškejte příležitost posílit vztahy se svými zákazníky a zvýšit jejich loajalitu. Kontaktujte nás ještě dnes a začněte využívat výhody věrnostního systému Ellity pro váš e-shop.

Nastartujte již dnes efektivní věrnostní systém pro Shoptet, který pro Vás bude pracovat navždy.